ATRAKCE

Návštěva římského Pantheonu bude zpoplatněna

Od pondělí 3. července 2023 bude návštěva Pantheonu možná pouze po zaplacení vstupného.

Jak bylo dohodnuto 16. března loňského roku mezi římským vikariátem a ministerstvem kultury, přístup do Pantheonu od tohoto okamžiku již nebude pro turisty zdarma. Přístup pro věřící, kteří se účastní náboženských a bohoslužebných aktivit, bude naopak zcela zdarma.

Cena vstupenky činí 5 eur a vstup nebude možný v době konání bohoslužeb.

ANSA
Zpoplatnění vstupu do Panteonu
Od pondělí 3. července 2023 bude návštěva římského Pantheonu možná pouze po zaplacení vstupného. Pantheon je považován za nejnavštěvovanější kulturní památku v Itálii.
ANSA
Pr koho zůstává vstup zdarma?
Jak bylo 16. března dohodnuto mezi římským vikariátem a ministerstvem kultury, přístup do Pantheonu od nynějška nebude pro turisty zdarma. Přístup pro věřící, kteří se účastní náboženských a bohoslužebných aktivit, bude naopak zcela zdarma. Přístup zůstane volný i pro římské občany.
freepik
Kolik stojí vstupenka
Vstupné činí 5 eur a během bohoslužeb do něj nebude možné vstoupit.
freepik
Jak budou rozděleny příjmy z prodeje vstupenek
Výtěžek z prodaných vstupenek bude rozdělen následovně: 70 % připadne ministerstvu kultury, které z něj pokryje běžné i mimořádné náklady na údržbu a úklid; zbývajících 30 % připadne římské diecézi, která výtěžek použije na charitativní a kulturní iniciativy a na údržbu, konzervaci a restaurování kostelů ve vlastnictví státu na území diecéze.
freepik
Chrám zasvěcený minulým, současným i budoucím božstvům.
Pantheon je budova ve starověkém Římě postavená jako chrám zasvěcený všem božstvům minulosti, současnosti i budoucnosti. Založil ji v roce 27 př. n. l. Marcus Vipsanius Agrippa, Augustův zeť.
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.