MOUNTAIN

V Itálii je rozdělena hora

Rozštípnutý horský komplex v oblasti Gaeta (provincie Latina) je zasazen do kontextu tří skalních rozsedlin. K hluboké, nápadné centrální puklině, která podle křesťanské tradice vznikla při Kristově smrti, vede 35 schodů. Součástí komplexu je také svatyně a jeskyně Turka, jehož ruka je prý také otisknuta na skále rozštípené hory. Mimořádná krása místa a sugestivní atmosféra ho proslavily na mezinárodní úrovni natolik, že je cílem neustálých poutí věřících.

Barbara Vellucci
Rozdělená hora od Gaeta
Rozdělená hora se nachází v oblasti Gaeta, v provincii Latina. Je to mezinárodně uznávané poutní místo věřících. Komplex je zasazen do kontextu tří puklin ve skále. Následuje 35 schodů, které vedou k hluboké, nápadné centrální puklině, která podle křesťanské tradice vznikla při Kristově smrti.
Barbara Vellucci
Turecká jeskyně
Součástí trasy je také návštěva působivé jeskyně Grotta del Turco. Dnes už není možné sejít všechny schody, které k němu vedou, ale můžete dojít až do poloviny cesty, na zvonici.
Barbara Vellucci
Turkova ruka
Podél schodiště vedoucího do útrob hory, podél úzké pukliny ve skále, je na pravé stěně vidět latinský kuplet a vedle něj takzvaná "ruka Turka", tvar ruky (pět prstů ve skále), která podle legendy vznikla, když se nevěřící turecký námořník opřel o skálu, která pod jeho tlakem zázračně změkla.
Barbara Vellucci
Úchvatné panorama zálivu
Rozdělená hora má také belveder s úchvatným výhledem na moře. Komplex si můžete prohlédnout i při příjezdu po moři, a vychutnat si tak perspektivu, kterou nelze jinak obdivovat.
Barbara Vellucci
Mýty, legendy a historie turecké jeskyně
Nelze vyloučit, že v jeskyni Grotta del Turco přistály ve středověku lodě saracénských pirátů, kteří našli útočiště ve štěrbinách tohoto strategického výběžku.
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.