KULTURA

7 divů moderního světa: Tady jsou jejich názvy a místa, kde se nacházejí

Sedm divů moderního světa je sedm architektonických děl, která připomínají antický kanonický seznam sedmi divů světa (ze třetího století před naším letopočtem).

Soutěž na výběr lokalit uspořádala švýcarská nezisková společnost New Open World Corporation(NOWC).

Společnost zahájila soutěž v roce 2000 během olympijských her v Sydney. Výběrové řízení trvalo sedm let a prošlo několika fázemi.

V posledních fázích hlasování (podle organizátorů se hlasovalo z více než 100 milionů hlasů) byl sestaven seznam 21 finalistů.

Freepik
Sedm divů moderního světa je sedm architektonických děl, která připomínají antický kanonický seznam sedmi divů světa (až ze třetího století před naším letopočtem).
Soutěž na výběr lokality uspořádala švýcarská nezisková společnost New Open World Corporation(NOWC). Společnost zahájila soutěž v roce 2000 během olympijských her v Sydney. Výběrové řízení trvalo sedm let a prošlo několika fázemi. V posledních fázích hlasování (podle organizátorů z více než 100 milionů hlasů) byl sestaven seznam 21 finalistů.
Freepik
Colsseo - Řím, Itálie
Symbol Věčného města, Koloseum neboli Flaviův amfiteátr, je největším římským amfiteátrem na světě. Jeho stavbu zahájil Vespasián v roce 70 n. l. a dokončil ji Titus, který ji slavnostně otevřel 21. dubna 80 n. l. V roce 2018 navštívilo archeologický okruh Koloseum, Forum Romanum a Palatin 7 650 519 návštěvníků, což z něj činí druhou nejnavštěvovanější italskou státní památku (první mezi placenými), hned za Pantheonem.
Freepik
Velká čínská zeď - Čína
Velká čínská zeď, kterou nechal v roce 215 př. n. l. postavit císař Čchin Š'-chuang, jenž nařídil i stavbu terakotové armády, je podle posledních spolehlivých měření dlouhá 8 850 km. Byla postavena na obranu slavné čínské říše před kočovnými národy, zejména před nebezpečnými Huny.
Freepik
Kristus Vykupitel - Rio de Janeiro, Brazílie
Kristus Vykupitel se tyčí na vrcholu hory Corcovado a dominuje městu Rio de Janeiro. Socha byla postavena v letech 1922 až 1931 a je vysoká úctyhodných 38 metrů, z toho osm metrů tvoří podstavec. U příležitosti stého výročí narození Guglielma Marconiho umístila italská komunita v roce 1974 k patě Krista pamětní desku, která připomíná rozsvícení lamp na soše rádiovým impulsem vyslaným italským vědcem z Říma.
Freepik
Machu Picchu - Cusco, Peru
Machu Pichu (v kečuánštině "Stará hora") je impozantní místo z dob incké civilizace. Po vykopávkách v Pompejích a Ostia Antica je to třetí největší archeologické naleziště na světě. Machu Pichu se nachází v nadmořské výšce 2430 metrů a je oblíbené pro své jedinečné ruiny i úchvatný výhled do údolí pod nimi.
Freepik
Tádž Mahal - Agra, Indie
Tádž Mahal je obrovské mauzoleum postavené v roce 1632 mughalským císařem Šáhdžahánem na počest jeho milované manželky Mumtáz Maḥal. K Tádž Mahalu se váže legenda: aby se kráse díla nikdo nevyrovnal, nařídil císař po dokončení komplexu useknout pracujícím umělcům ruce a projektantovi useknout hlavu.
Freepik
Chichén Itzá - Yucatán, Mexiko
Chichén Itzá je velkolepý archeologický komplex mayské civilizace z let 500-1500 našeho letopočtu. Na místě se nachází několik jedinečných staveb: nejznámější je Kukulkánova pyramida. 30 metrů vysoká stavba se základnou o průměru 55,3 metru byla chrámem zasvěceným mayskému bohu Yucateco neboli "opeřenému hadovi" Kukulkanovi.
Freepik
Petra - Wadi Musa, Jordánsko
Petra se nachází 250 km od hlavního města Ammánu a je archeologickým nalezištěm vybudovaným před 2000 lety. Komplex je světovým unikátem, díky četným fasádám vytesaným do skály je Petra jedním z nejnavštěvovanějších a nejfotografovanějších míst na světě, protože vypadá téměř jako krajina z jiné planety. Archeologické naleziště je také často využíváno jako kulisa pro natáčení několika filmů, například Indiana Jones, Transformers nebo Mise na Mars.
novinky o velkých hollywoodských hercích
16/06/2024
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.