KULTURA

Tajná krypta v Asti: skrytý poklad římské architektury

Tajná krypta v Asti je bazilikální stavba rozdělená na tři malé lodě s křížovými klenbami. V centrálním jádru se nacházejí sloupy a hlavice, které byly pravděpodobně získány z dřívějších římských staveb. Mimo toto jádro byl zbytek sloupů vyroben speciálně pro kryptu z pískovce.

V přilehlých prostorách se nacházejí pozůstatky římské dlažby, několik obydlí a hrobů ze 7. století/10. století.

Dále venku se ještě nachází základová zeď raně středověkého kostela svatého Anastáze (7. století), zbytky pozdějšího románského kostela (11. století) a část obvodové zdi kostela ze 17. století.

photo by Riccardo Mantica
Objevení starobylé krypty
Krypta kostela Sant'Anastasio v Asti (Itálie) je bazilikální stavba rozdělená na tři malé lodě s křížovými klenbami. V centrálním jádru se nacházejí sloupy a hlavice, které byly pravděpodobně získány z dřívějších římských staveb.
photo by Riccardo Mantica
Funkce
Úvodní tři pole jsou nejstarší částí (11. století), která se vyznačuje různými sloupy, nejednotnými z hlediska materiálů a konstrukčních vlastností, které hojně využívají zachráněné prvky z římského a raně středověkého období.
photo by Riccardo Mantica
Externě
Mimo toto jádro byl zbytek sloupů vyroben speciálně pro kryptu z pískovce.
photo by Riccardo Mantica
Základová zeď
Venku se ještě nachází základová zeď raně středověkého kostela sv. Anastáze (7. století), zbytky pozdějšího románského kostela (11. století) a část obvodové zdi kostela ze 17. století.
photo by Riccardo Mantica
Architektonické nálezy
Velmi zajímavé jsou římské i raně středověké architektonické nálezy, pozůstatky liturgického a sochařského vybavení longobardského kostela.
Galerie umění Soukromé sbírky
03/12/2023
nejkrásnější dívky showbyznysu
08/12/2023
Informativa ai sensi della Direttiva 2009/136/CE: questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell'utente in assenza dei quali il sito non potrebbe funzionare correttamente.